REGULAMIN PROGRAMU KARTA RABATOWA

Wstęp do STREFY VIP mają tylko autoryzowani klubowicze. W STREFIE VIP otrzymasz między innymi indywidualną kartę rabatową na upusty u partnerów klubowych/forum.

Moderatorzy: Kwarcu, matrix

Awatar użytkownika
soul
Moderator
Posty: 1878
Rejestracja: 19 mar 2009 23:21
Czym jeżdzę: w212
Lokalizacja: INTERNET

REGULAMIN PROGRAMU KARTA RABATOWA

Post autor: soul » 10 gru 2010 17:42

REGULAMIN PROGRAMU „KARTA RABATOWA KLUBU KIA SOUL i KIA SPORTAGE”
Organizatorem Programu „Karta Rabatowa” jest administracja forum i klubu KIA SOUL i KIA SPORTAGE
.Program „Karta Rabatowa ” jest programem przeznaczonym dla autoryzowanych uczestników strefy VIP, zarejestrowanych na forach klubowych pod adresami www mojasoul.pl i mojasportage.pl dokonujących zakupów i korzystających z usług Partnerów programu „Karta Rabatowa
Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestnika.
1. Postanowienia Ogólne
1.1 Członek Programu „Karta Rabatowa” uczestniczy w programie osobiście a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę. 1.2 Jednej osobie mogą przysługiwać tylko pojedyncze prawa członkowskie.
1.3 Prawa związane z Programem „Karta Rabatowa” nie mogą być sprzedawane, przenoszone, zbywane w inny sposób ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie Programu.
1.4 Prawo do korzystania z upustów cenowych, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi posiadającemu Kartę Rabatową własnoręcznie podpisaną i przypisaną do numeru vin pojazdu oraz numeru rejestracyjnego pojazdu..
1.5 Karta Rabatowa bez podpisu jest nieważna.
2. Uczestnictwo w Programie
2.1 Do Programu „Karta Rabatowa” może przystąpić osoba fizyczna , posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, będąca autoryzowanym uczestnikiem strefy VIP i zarejestrowana na forum klubu Kia Soul lub Kia Sportage.
2.2 Aby przystąpić do Programu „Karta Rabatowa” należy opłacić autoryzacje do strefy VIP na forum klubu pod adres www mojasoul.pl lub mojasportage.pl. Osoba po autoryzacji otrzyma Kartę.
2.3 Uczestnik programu może posiadać jedną kartę rabatową.
2.4 Uczestnik programu musi być użytkownikiem /właścicielem samochodu marki KIA model Soul lub Sportage.
3. Karta Uczestnika
3.1 Uczestnik, przystępując do programu „Karta Rabatowa” otrzymuje do używania Kartę Rabatową
3.2 Karta rabatowa umożliwia dokonanie zakupów towarów z % upustem oraz korzystanie z % rabat na usługi u Partnerów programu
3.3 Uczestnik Programu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty w inny sposób Karty rabatowej.
3.4 W przypadku zawiadomienia o kradzieży lub utracie Karty, jak również w przypadku uszkodzenia Karty, wyłącznie Uczestnik jest uprawniony do składania wniosku o wydanie duplikatu Karty.
3.5 Karta Uczestnika nie jest zbywalna i pozostaje własnością Organizatora.
3.6 Karta Uczestnika jest ważna w okresie udziału Uczestnika w Programie.
3.7 Wydanie karty jest nieodpłatne. Odpłatne jest wydanie każdego duplikatu . Duplikat może być wydany tylko raz na rok kalendarzowy w ilości sztuk 1(jeden).
4. Realizacja upustów
4.1 Organizator i Partnerzy programu „Karta Rabatowa” ma wyłączne prawo ustalania, które towary lub usługi objęte są Programem „Karta Rabatowa” oraz jaka wysokość upustu obowiązuje na dany asortyment lub usługę.
4.2 Organizator i Partnerzy programu zastrzegają sobie prawo do zmiany zasady przyznawania rabatów.
4.3 Aby rabat został przyznany, Uczestnik jest zobowiązany wręczyć swoją Kartę pracownikowi punktu sprzedaży u Partnera programu, zanim Uczestnik nabędzie towar objęty Programem lub podania danych kart przy zakupach na odległość lub zamawianiu telefonicznym.
4.4 Szczegółowe informacje o programie, wykaz Partnerów uznających kartę rabatową można uzyskać na forum klubu .
4.5 Realizacja upustu następuje po przekazaniu sprzedawcy Karty Rabatowej, przed dokonaniem transakcji.
4.6 Realizacja upustu na towar i usługi jest uznawana przez Partnera programu TYLKO I WYŁĄCZNIE dla osób które nigdy nie korzystały z usług i nie dokonywały zakupu u danego Partnera programu.
5. Upust Cenowy
5.1 Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia uprawnień potwierdzającego prawo Uczestnika Programu do Karty Rabatowe w momencie realizacji upustu cenowego w punkcie sprzedaży.
5.2 Upust cenowy nie łączy się z żadnymi promocjami i rabatami aktualnie lub okresowo dostępnymi u Partnera programu
5.3 Organizator może w dowolnym momencie zmienić lub anulować wysokość upustu cenowego przyznanego Uczestnikowi.
5.4 Wysokość upustów i wykaz Partnerów programu jest dostępna na stronach internetowych moja soul.pl i mojasportage.pl
6. Utrata statusu Uczestnika Programu „Karta rabatowa”
6.1 Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu „Karta rabatowa” ze skutkiem natychmiastowym:

a) jeżeli Uczestnik nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu,

b) jeżeli Uczestnik używał nie swoją Kartę Rabatową lub podał się za innego uczestnika Programu ”Karta Rabatowa”

c) jeżeli Uczestnik użyczał swoją Kartę Rabatową innej osobie


6.2 Uczestnictwo w Programie wygasa w przypadku śmierci Uczestnika.
6.3 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis Uczestnika z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia, o którym mowa powyżej, Karta Uczestnika traci ważność
7. Zakończenie Programu „Karta rabatowa”
7.1 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu „Karta Rabatowa” w każdym momencie.
7.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu „Karta Rabatowa” na stronie internetowej www.mojasoul.pl lub mojasportage.pl
8. Zmiany Regulaminu Programu
8.1 Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu w każdym momencie.
8.2 W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w punkcie 8.1 powyżej, Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Programu na stronie internetowej www.mojasoul.pl i/lub mojasportage.pl
9. Akceptacja Regulaminu
9.1 Niniejszy Regulamin Programu „Karta rabatowa” będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą opłacenia dostępu do Strefy VIP i wydaniu karty Uczestnikowi

Zablokowany